Nadruk

imprint

Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawca odpowiadamy zgodnie z § 7 Abs.1 TMG za nasze własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji od osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Nie narusza to obowiązku usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym nie możemy przejąć odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze ich operator lub operator. Strony, do których prowadzą odnośniki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania odnośników. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie umieszczania linków. Stała kontrola treści połączonych stron nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Gdy tylko dowiemy się o jakimkolwiek naruszeniu prawa, usuniemy takie linki natychmiast.

Prawa autorskie

Treści i dzieła na tych stronach utworzone przez operatorów podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkie formy komercjalizacji takich materiałów poza zakresem prawa autorskiego wymagają uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści zawarte na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli jednak dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniu praw autorskich, natychmiast usuniemy takie treści.